Please login/register to apply for this job.
20 Nov 2020

Freelance Càng Gấp Giấy giá

astao397 Anywhere

Job Description

Ch脿o m峄玭g b岷 膽岷縩 v峄沬 R & F Gi岷
膼峄媋 ch峄?v膬n ph貌ng C么ng ty TNHH thi岷縯 b峄?膽贸ng g贸i Ph煤 L峄 Ph岷璽 S啤n 膽岷穞 t岷 (F1,F2,F3,F4) Khu c么ng nghi峄噋 Hi峄乶 Li锚u, Th么n Tam Giang, Th峄?tr岷 L岷 B矛nh, Qu岷璶 Tam Thu峄? Th脿nh ph峄?Ph岷璽 S啤n, Ph岷璽 S啤n l脿 m峄檛 trong 鈥渢hi锚n h岷?t峄?t峄モ€?c峄 tri峄乽 Minh Thanh c岷璶 膽岷 Trung Qu峄慶. C么ng ty 膽膬ng k媒 th脿nh l岷璸 v脿o ng脿y 07 th谩ng 06 n膬m 2010 t岷 C峄 qu岷 l媒 gi谩m s谩t th峄?tr瓢峄漬g Qu岷璶 Tam Thu峄?th脿nh ph峄?Ph岷璽 S啤n. V峄憂 膽i峄乽 l峄?l脿 1 tri峄噓 nh芒n d芒n t峄? C么ng ty TNHH thi岷縯 b峄?膽贸ng g贸i Ph煤 L峄 Ph岷璽 S啤n 膽瓢峄 di d峄漣 t峄?Khu c么ng nghi峄噋 Ho脿 Thu岷璶 Ho脿 Qu岷? th峄?tr岷 L媒 Thu峄? Qu岷璶 Nam H岷, Th脿nh ph峄?Ph岷璽 S啤n t峄塶h Qu岷g 膼么ng 膽岷縩 Khu c么ng nghi峄噋 Hi峄乶 Li锚u, Th峄?tr岷 L岷 B矛nh, Qu岷璶 tam Thu峄? Th脿nh ph峄?Ph岷璽 S啤n. T峄?m峄檛 x瓢峄焠g ch峄?r峄檔g 15000 m2 th脿nh 53000m2 , C么ng ty TNHH thi岷縯 b峄?膽贸ng g贸i Ph煤 L峄 Ph岷璽 S啤n lu么n lu么n l岷 vi峄嘽 ch岷?t岷 ra thi岷縯 b峄?膽贸ng g贸i bao b矛 c贸 gi谩 tr峄?kinh t岷?cao l脿m tr谩ch nhi峄噈, cung c岷 cho kh谩ch h脿ng d芒y truy峄乶 s岷 xu岷 carton ng脿y c脿ng 峄昻 膽峄媙h h啤n, ng脿y c脿ng 膽em l岷 gi谩 tr峄?kinh t岷?cao h啤n. 膼峄檌 ng农 thi岷縯 k岷?chuy锚n nghi峄噋 kh么ng ng峄玭g s谩ng t岷, kh么ng ng峄玭g khai th谩c c谩c m岷玼 m茫 s岷 ph岷﹎ thi岷縯 b峄?m峄沬 膽峄?h矛nh th脿nh kh岷?n膬ng c岷h tranh c峄憈 l玫i ri锚ng bi峄噒 ti岷縫 c岷璶 g岷 h啤n v峄沬 c谩c s岷 ph岷﹎, b谩m s谩t th峄?tr瓢峄漬g, n峄昳 tr峄檌 v峄沬 t铆nh n膬ng b岷 v峄?m么i tr瓢峄漬g ti岷縯 ki峄噈 n膬ng l瓢峄g, ki峄僲 so谩t th么ng minh. 膼瓢a v脿o c谩c kh谩i ni峄噈 thi岷縯 k岷?m峄沬 ho脿n to脿n, n芒ng cao ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎ v脿 tr矛nh 膽峄?k峄?thu岷璽, c岷 thi峄噉 s岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 kh谩ch h脿ng, hi v峄峮g v瓢峄 tr锚n c岷?nhu c岷 mong 膽峄 c峄 kh谩ch h脿ng nh岷眒 mang 膽岷縩 s岷 ph岷﹎ 峄昻 膽峄媙h h啤n n峄痑. C么ng ty TNHH thi岷縯 b峄?膽贸ng g贸i Ph煤 L峄 Ph岷璽 S啤n c貌n t膬ng c瓢峄漬g th锚m Trung t芒m gia c么ng kh峄慽 ng农 gi谩c c么ng nghi峄噋 n岷穘g Long M么n Mitsubishi Nh岷璽 b岷 v脿 Trung t芒m gia c么ng kh峄慽 ng农 gi谩c Long M么n Toshiba, 膽岷 b岷 m峄梚 linh ki峄噉 膽峄乽 膽瓢峄 gia c么ng hi峄噓 qu岷?cao, 峄昻 膽峄媙h, n芒ng cao t铆nh 峄昻 膽峄媙h cho s岷 ph岷﹎ v脿 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎, 膽峄搉g th峄漣 duy tr矛 h峄 t谩c ch岷穞 ch岷?v峄沬 c谩c c么ng ty TNHH ch岷?t岷 con l膬n Zhongsong Nam H岷, c么ng ty TNHH ch岷?t岷 B膬ng t岷 FuCheng, t岷璸 膽o脿n FengYuan v脿 C么ng ty TNHH thi岷縯 b峄?th么ng minh HengZong H脿ng Ch芒u 膽峄?gi岷 chi ph铆 gi谩 th脿nh, t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ c岷h tranh c峄憈 l玫i nh峄?v脿o li锚n minh chi岷縩 l瓢峄.
S岷 ph岷﹎ c峄 ch煤ng t么i
C么ng ty ch煤ng t么i ch峄?y岷縰 ho岷 膽峄檔g trong l末nh v峄眂 s岷 xu岷, b谩n h脿ng: Thi岷縯 b峄?c脿ng g岷 gi岷, m谩y l锚n h峄? m谩y m贸c 膽贸ng g贸i bao b矛 carton, d芒y chuy峄乶 s岷 xu岷 th霉ng carton 3, 5, 7 l峄沺; xu岷 nh岷璸 kh岷﹗ h脿ng ho谩, kinh doanh xu岷 nh岷璸 kh岷﹗ c么ng ngh峄?k峄?thu岷璽.
Ch岷?t岷 c么ng nghi峄噋, s岷 xu岷 t岷 b矛a carton
Danh d峄?c峄 ch煤ng t么i
B岷眓g s谩ng ch岷? Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 th瓢啤ng hi峄噓 n峄昳 ti岷縩g Qu岷g 膼么ng, Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 nh茫n hi峄噓 s岷 ph岷﹎ 谩p d峄g ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 t岷? Top 100 ng脿nh c么ng nghi峄噋 膽贸ng g贸i bao b矛 gi岷 h脿ng 膽岷 Trung Qu峄慶, Top 10 doanh nghi峄噋 d芒y chuy峄乶 s岷 xu岷 b矛a carton h脿ng 膽岷.
Thi岷縯 b峄?s岷 xu岷 to脿n di峄噉
Trong h啤n 20 n膬m, Ph煤 L峄 v岷玭 ki锚n 膽峄媙h tin t瓢峄焠g v脿o vi峄嘽 s岷 xu岷 c谩c s岷 ph岷﹎ ch岷 l瓢峄g cao v脿 li锚n t峄 膽瓢a v脿o c谩c thi岷縯 b峄?m谩y m贸c s岷 xu岷 ti锚n ti岷縩 qu峄慶 t岷?nh瓢 Trung t芒m gia c么ng kh峄慽 ng农 gi谩c c么ng nghi峄噋 n岷穘g Long M么n Mitsubishi Nh岷璽 b岷 v脿 Trung t芒m gia c么ng kh峄慽 ng农 gi谩c Long M么n Toshiba
Th峄?tr瓢峄漬g s岷 xu岷
M谩y m贸c Ph煤 L峄 膽瓢峄 s峄?d峄g r峄檔g r茫i t岷 th峄?tr瓢峄漬g n峄檌 膽峄媋 Trung Qu峄慶, c农ng nh瓢 Vi峄噒 Nam, Malaysia, Singapore, Campuchia, Myanmar, Indonesia, 岷 膼峄? Nga, Kazakhstan, Ai C岷璸, 岷?R岷璸 Saudi, Dubai, Mexico, Argentina …
H峄?th峄憂g d峄媍h v峄?lu么n c贸 tr谩ch nhi峄噈
C么ng ty TNHH thi岷縯 b峄?膽贸ng g贸i Ph煤 L峄 Ph岷璽 S啤n cung c岷 cho kh谩ch h脿ng “t瓢 v岷 ch峄?膽峄檔g tr瓢峄沜 b谩n h脿ng v脿 d峄媍h v峄?h岷璾 m茫i ho脿n h岷”. Tr瓢峄沜 b谩n h脿ng —- Ch煤ng t么i n峄?l峄眂 t岷 ra c谩c gi岷 ph谩p t峄憈 nh岷 v脿 kh谩ch quan nh岷 cho kh谩ch h脿ng 峄?t岷 c岷?c谩c giai 膽o岷 ph谩t tri峄僴 v峄沬 ph芒n ph峄慽 h峄 l媒 nh岷 v脿 膽岷 t瓢 ti岷縯 ki峄噈 nh岷; Sau b谩n h脿ng —- th脿nh l岷璸 v膬n ph貌ng d峄媍h v峄?sau b谩n h脿ng t岷 m峄梚 n啤i c贸 t峄?3 d芒y truy峄乶 s岷 xu岷 tr峄?l锚n, 膽峄?cung c岷 cho kh谩ch h脿ng c谩c d峄媍h v峄?nhanh ch贸ng v脿 ch岷 l瓢峄g cao.Càng Gấp Giấy giá
website:http://www.fulicorrugator.com/

Job Categories: Occupational Therapy Assistant Jobs. Job Types: Freelance.

Job expires in 40 days.

Apply for this Job